Romanian English French German Hungarian Italian

Defileul Crisului Repede- Padurea Craiului

Situl Natura 2000 Defileul Crisului Repede- Padurea Craiului

Situl cuprinde Situl Corine - Vadul Crișului și zonele adiacente carstice: Peștera Vântului, Peștera de la Vad, Peștera Ungurului. Peștera Vântului este cea mai mare peșteră din România, situată în cel mai important sector al Defileului Crișului Repede. 

Habitate existente: pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, păduri de conifer, păduri de amestec.

Din punct de vedere biospeologic, peștera Vadu Crișului este una dintre cele mai bogate peșteri din țară în faună cavernicolă, cu numeroase endemisme. O altă peșteră importantă este peștera Deventului în care s-a descoperit o bogată faună pleistocenică și urme neolitice din  perioada bronzului. În majoritatea peșterilor se găsesc specii de lilieci de pe listele Directivei Habitate.