Romanian English French German Hungarian Italian

Habitate din Defileul Crisului Repede-Padurea Craiului

Situl N2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului are o suprafață de 38813 ha.

În cadrul acestuia apare un număr însemnat de habitate dintre care trei sunt prioritare. Acestea îmbină o serie de specii de floră comune cu unele aflate sub protecţie strictă. Lista habitatelor de pe teritoriul sitului este următoarea:

Read more...

Defileul Crisului Repede- Padurea Craiului

Situl Natura 2000 Defileul Crisului Repede- Padurea Craiului

Situl cuprinde Situl Corine - Vadul Crișului și zonele adiacente carstice: Peștera Vântului, Peștera de la Vad, Peștera Ungurului. Peștera Vântului este cea mai mare peșteră din România, situată în cel mai important sector al Defileului Crișului Repede. 

Habitate existente: pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase, păduri de conifer, păduri de amestec.

Din punct de vedere biospeologic, peștera Vadu Crișului este una dintre cele mai bogate peșteri din țară în faună cavernicolă, cu numeroase endemisme. O altă peșteră importantă este peștera Deventului în care s-a descoperit o bogată faună pleistocenică și urme neolitice din  perioada bronzului. În majoritatea peșterilor se găsesc specii de lilieci de pe listele Directivei Habitate.

Biodiversitatea Defileului Vadu Crisului

Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar. A fost constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice.

Din 1992 Uniunea Europeana promoveaza ca instrument principal dezvoltarea retelei de arii de conservare a naturii Natura 2000, care sa acopere tarile membre UE, dar si tarile candidate, retea planificata initial a fi desemnata pana in anul 2000. Realizarea Retelei Natura 2000 se bazeaza pe doua directive ale Uniunii Europene, Directiva Habitate si Directiva Pasari , ce reglementeaza modul de selectare si desemnare a siturilor si protectia acestora, iar Statele Membre au dreptul de a reglementa modalitatile de realizare practica si de implementare a prevederilor din Directive.

Read more...

Cabana noastra

Va recomandam

image_4.jpg